Formannskapet på Frøya fikk i dag (tirsdag) saken om omorganisering av politidistriktet til ny behandling.

Formannskapet mente at det var veldig viktig å beholde lensmannskontoret på Frøya, og argumenterte spesielt med hensynet til øyregionen, økt befolkningsvekst og dårligere tjenestetilbud.

Arvid Hammernes (V) foreslo at det settes ned en administrativ/politisk gruppe som skal arbeide hurtig for å belyse alle forhold slik at lensmannskontoret opprettholdes.

- Vi må  gjøre hva vi kan for å stoppe at lensmannskontoret blir flyttet til Hitra. Derfor må vi bruke tid på å finne gode argumenter for å beholde kontoret på Frøya, mente Hammernes.

Dette var formannskapet enig i, og vedtok at gruppen skal legge frem sine resultater for formannskapet og kommunestyret i januar.

- Det er viktig at vedtaket er ferdig til januar, fordi jeg skal til Oslo for å overlevere et brev til justisministeren, sammen med ordførerne i Agdenes, Rennebu og Meldal, som også har mistet sine lensmannskontor. Med et vedtak i hånda blir det mer tyngde over brevet, sa Flåmo, som også presiserte at det ikke handler om at Hitra får beholde politikontoret.

- Dette er ingen kamp om politikontorene. Vi trenger kontor i begge kommunene. Det handler om at vi er i en særstilling som øykommuner, sa Flåmo.