Hitra kommunestyre kunne i dag sette møte i den nyoppussende kommunestyresalen på rådhuset tidlig i ettermiddag. Også regulering av taletida er på plass med gjeninnføring av rødt og grønt lys framme ved ordstyrerens pult. Grønt lys betyr at det bare er å prate i vei, mens rødt lys da betyr at du har vært for taletrengt.

Hitra kommunestyre er i ettermiddag og kveld samlet for å diskutere og vedta kommunebudsjettet for 2012.