Frøya kommune inviterer interesserte til å søke om å byggeog drifte privat barnehage for 54 barn i området rundt Sistranda.

Utlysningen skjer etter at kommunestyret innså atbyggingen av Nabeita og Nordskaget barnehager er forsinket, og at det er stortbehov for barnehageplasser på Frøya.

Planen er at barnehagen skal stå ferdig til bruk fra høsten 2013.