Mausund kan få rehabilitert svømmehallen. Men formannskapet mener at mausundværingene må skaffe det meste av driftsmidlene selv.

Det er klart etter at formannskapet i dag har behandlet saken om rehabilitering av Mausund svømmehall. Formannskapet går inn for å rehabilitere svømmebassenget på Mausund mot at Mausundsamfunnet selv står for alt knyttet til driften i en ti-års periode.

Formannskapet ble derfor enige om at avtalen om driftstilskudd på 350.000 kroner trekkes tilbake, og at kommunen reduserer driftstilskuddet til 125.000 kroner, noe som tilsvarer kostnaden av skolebarnas bruk av bassenget. I tillegg ber formannskapet om at rådmannen kontakter mausundværingene for å finne ut hva de kan bidra med i dugnadsinnsats i forbindelse med byggeperioden. Dette må gjøres før kommunestyret skal behandle saken i desember.

Kostnadene for rehabilitering av Mausund svømmehall er beregnet til 12.885.000 kroner.

Utfordrer mausundværingene

- Det er en bitteliten brukergruppe for svømmehallen, men det handler om at hvis mausundværingene har vilje og engasjement, så skal vi være med. Men hvilket lokalsamfunn på 250 personer har et eget basseng. Derfor utfordrer vi mausundværingene til å ta driftsutgiftene, dersom kommunen tar låneutgiftene, sa Kristin Reppe Storø(Ap), som først foreslo å fjerne hele driftstilskuddet på 350.000.

Arvid Hammernes(V) syntes det var for mye å ta vekk hele driftstilskuddet, og kom med et forslag om å redusere driftstilskuddet  til 150.000.

For å komme frem til et omforent forslag møttes til slutt Ap/H og V/SP/Frp på halvveien, og ble enige om et driftstilskuddet på 125.000 kroner.