Slik skal lokalprodusert mat gjøres lettere tilgjengelig.