"Horn Flyer" satt inn i berginga av tankbåt i drift