Av:
  • Syver Lie Rønningen

Hele 19 bøter ble skrevet ut og førerkort ble beslaglagt i dagens kontroll

Foto: Illustrasjonsfoto