Stort skritt nærmere bygging av gang- og sykkelveien