Frøya: Ingen nye smittede. Holder skolene åpne på rødt nivå