- Jeg kjenner en del av den oppvoksende slekt på Hitra allerede, men nå blir jeg å møte dem på en litt annen arena

foto