Lokalavisa har tidligere skrevet at Nekton havbruk fra Smøla, har søkt om å etablere en lukket merd ved Dyrvikholman utenfor Laksåvika på Hitra.

Nå har Sør-Trøndelag fylkeskommune gitt midlertidig tillatelse i en periode på fem år, for forsøks- og forskningsformål.

Fylkesmannen, Matilsynet og Kystverket har tidligere gitt sine tillatelser, på ulike vilkår.

Skal produsere storsmolt

Det skal brukes en lukket flytekrage, dvs en lukket tank, på 27 meter i diameter, med sju meter dybde. Produksjonen vil være inntil 500 tonn laks, med størrelse opp til 500 gram, såkalt storsmolt.

Anlegget vil samarbeide med Måsøval settefisk, som ligger i Laksåvika. I søknaden skriver selskapet at produksjon av storsmolt i sjø kan sees på som en forlengelse av et ordinært settefiskanlegg, til også å omfatte tidlig sjøfase.

Mindre lakselus

Mattilsynet synes forøvrig at prosjektet er interessant.

- Det er mulig at sjøfasen for oppdrettsfisk kan reduseres og dermed minske eksponering for lakselus/andre smittsomme sykdommer som virker negativt inn på fiskevelferd/helse, skriver Mattilsynet.