Frøya kommunestyre møtes i dag (torsdag) klokka 10. Møtet kan du følge direkte på web-tv.

Bruk denne linken (ekstern lenke, Frøya kommune)

Blant sakene som skal til behandling i dag, er:

  • Skole- og barnehagebruksplan, deltrapport 3

  • Morgendagens omsorg, trinn 2 - heldøgnsomsorgen

  • Sluttregnskap Nabeita oppvekstsenter

  • Sluttregnskap Nordskag oppvekstsenter

  • Barnevernstjenesten

  • budsjettjustering - skatteinntekter

  • Økning festeavgifter for graver