Lørdag ble det som er omtalt som et skjebnemøte for Hopsjøen avholdt. Årsmøtet (generalforsamlingen) ble der presentert for tre alternativer som skulle berge det historisiske handelstedet fra konkurs. Men valget stod i realiteten mellom to alternativer: Ola Skjåk-Bræk, som eier og driver Ansnes brygger, ønsket å ta over hele eiendommen, og presenterte et prospekt for hvordan det kan være mulig å revitalisere stedet, og skape inntil ti nye arbeidsplasser på Hopsjøen. Det andre alternativet var med en lokal gruppering, bestående av Ivar Grong Nesset, Magnar Karlsen og Vegard Wollan. Deres konsept bygger på at Hopsjøen fortsatt skal eies og drives etter en samvirekmodell der bygdefolket eier handelstedet.

44 mot 40 stemmer

Årsmøtet hadde stor deltakelse, der hele 85 andelshavere var representert, enten ved frammøte eller fullmakt. Og opptellingen viste et knapt flertall for grendealternativet: 44 mot 40 stemmer. Styreleder Tom skare, og styremedlemmene Otto Lien og Reidar Skaget støttet Skjåk-Bræk-alternativet, og trakk seg fra styret når utfallet var klart.

- Jeg hadde ikke noe problem med å snakke for mitt syn i saken, og det ble et ryddig gjennomført møte. Flertallet vedtok å holde eierskapet i grenda, men sa samtidig nei til ti arbeidsplasser, sa Tom Skare til Hitra-Frøya.no etter at møtet var ferdig lørdag kveld.

Dagen etter møtet treffer lokalavisa den nye styrelederen Ivar Grong Nesset, i barndomsheimen på Nesset, like ved Melandsjøen. Grong Nesset driver et dataselskap i Oslo, og har bodd der det meste av sitt voksne liv. Men han har sterk tilknytning til heimplassen.

- Jeg kjente Tor Bugten godt, og har derfor også vært engasjert i Hopsjøen, forteller han.

Han er fornøyd med utfallet av lørdagens årsmøte.

- Jeg må si at Ola Skjåk-Bræk presenterte en god plan. Men det var dette med at han vil ta over og eie det hele, som rørte ved følelsene til folk, og som gjorde at det ble flertall for bygdealternativet.

Grendafolket skal tegne aksjer

Den enkle framstillingen har vært at Grong Nesset, sammen med Karlsen og Wollan, tar over Hopsjøens gjeld på fem millioner.

- Det blir ikke korrekt, sier Ivar Grong Nesset.

I forkant av årsmøtet fikk de ordnet en avtale med Hemne sparebank om refinansiering av lånene som Handelstedet Hopsjø SA og Hopsjø kyst- og kultursenter hadde. Dette blir nå samlet til ett lån, og et nytt A/S skal samle alle eiendommer og gjeld, samt ny aksjekapital på en million kroner. Det er når det gjelder aksjekapitalen, at Grong Nesset, Karlsen og Wollan garanterer solidarisk for en halv million. Det er en forutsetning av "bygda" tegner for minimum 500.000 kroner. Runden med aksjetegning er allerede startet, og det er satt en frist på en måned på dette.

- Med refinansieringsavtalen vil vi trenge 200.000 kroner i året for å betjene gjelda. Det er utleie-inntekter på Fabrikken og Guvernanten (Fryseriet) på 500.000, og når vi trekker fra faste utgifter som strøm og forsikring, så går dette i utgangspunkter i null. Så dette er ikke noe umulig prosjekt. Og det legges opp til at vi skal kjøre en coop-modell, en modell som man har lyktes med på Melandsjøen før. Nærbutikken er et eksempel. Det man vedtok i helga, var å ta imot "livredding" eller "fødselshjelp, alt etter hvordan man ser det. Det er nå arbeidet starter, og det arbeidet er det grenda som må stå for. Vi må starte på nytt, gå gjennom alt, og finne ut hva som er verdt å satse på. Vi må se på nytt innhold, finne samarbeidspartnere og sponsorer, sier den nye styrelederen.

Fabrikken og fryseriet på Hopsjøen

Men en ting er klart: arbeidet med neste års Hopsjødager starter allerede nå, og det blir Hopsjødager hvor Stifterens aften skal ha sin selvfølgelige plass. Stifteren Tor Bugten har hatt hatt en sentral rolle på Hopsjøen mens han levde, og etter sin død, og det ble av mange sett på som symptomatisk for situasjonen til Hopsjøstiftelsen, at Stifterens aften ikke ble arrangert under årets Hopsjødager.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no

Fabrikken og fryseriet på Hopsjøen