Da HF nett skrev om Pusserunkens skjebne, førte dette til en rekke støtte-erklæringer på nettsiden. Det kom tydelig fram at bua blir sett på som et samlingsted på Gjæsingen. Også leder for forvaltningsutvalget i Frøya kommune, Halgeir Bremnes, fikk mange henvendelser. I siste møte ble saken diskutert på nytt, og politikerne bestemte seg for å gi saken en ny vurdering.

- Vi må se på om den kan defineres som allmennyttig. Det kom mange henvendelser etter at det stod om den i avisa, og jeg var ikke klar over at den var så mye brukt. Dette hadde ikke kommet oss politikerne for øret før, sier Halgeir Bremnes.

Bua ble bygget uten tillatelse for ca 10 år siden, og står i strandsonen på Gjæsingen. Da kommunen oppdaget at bygget var ulovlig, søkte grunneier om dispensasjon for bygget. Dette ble avvist, og etter en klagerunde ble saken sendt til fylkesmannen for endelig behandling. I realiteten betyr nei til dispensasjon at bua må rives. Nå får det ulovlig bygde «fritidsklubb-lokalet» en ny sjanse.