Lensmann Arild Sollie oppfordrer sterkt at folk sjekker passet i god tid før man skal på reise i år.

- Grunnen til det er at passreglene har blitt skjerpet, forteller den lokale lensmannen.

Fornyelse av pass

Erfaringsmessig er det stor pågang i slutten av mai og starten av juni når det kommer til passutstedelser, forteller Arild Sollie.

- Vi oppfordrer derfor alle som skal ut å reise i sommer til å sjekke at passet er gyldig i god tid før selve reisen, slik at man har god tid til å fornye det.

Skal man fornye passet sitt må det gamle passet medbringes til politiet.

- Finner man ikke det gamle passet sitt igjen, må man melde inn at passet er tapt.

Nødpass

Innskjerpingen gjelder også når det kommer til nødpass, legger lensmann Sollie til.

- Er man kommet i den situasjonen at man trenger nødpass, må man kunne vise billetter til den reisen man skal ut på. Slike nødpass gjelder i tillegg kun en reise og man får ikke utstedt orginalt pass så lenge man innehar nødpass.

Har man dessuten fått utstedt nødpass flere ganger tidligere er det ikke sikkert man får nødpass nok en gang, sier lensmannen.

- Man kan risikere å stå uten pass den dagen man skal reise.

Barn og pass

Skal barn ha seg pass må helst begge foreldrene møte hos politiet, sier Sollie.

- Minst en av foreldrene må være til stede, og et samtykke fra den andre må medbringes. Det må også taes med en kopi av godkjent legitimasjon fra den andre parten.

Sollie minner om at de ikke tar bilder av barn under tre år i passkiosken lokalt på Hitra, men at man må selv sørge for å ta med et passbilde av barn som er under tre år.

- Det er også viktig å sjekke at passene til barna er gyldige så man kommer seg på ferie. Det har skjedd at foreldrene kun har husket å sjekke sine egne pass, poengterer Sollie.

Kun drop in

Det er kun på Hitra man får utstedt pass i øyregionen, og det er mulig mandag, onsdag og fredag.

- Det er ikke mulig å bestille tid til passutstedelse hos oss, vi har kun «drop-in».

Men selv om man er bosatt på Hitra eller Frøya er det mulig å søke om pass ved andre politistasjoner og lensmannskontor.

- Ved å gå inn på nettsiden vår www.politi.no får man full oversikt over hvor det er mulig å skaffe seg nytt pass, sier lensmannen.

Per i dag er det en passgaranti på ti arbeidsdager.

- Men blir det trykk på passutstedelsen kan det ta lengre tid, derfor lønner det seg å være ute i god tid.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no