• I januar 2008 døde en svensk 25-årig kamskjelldykker, mens han jobbet under vann ved Nord-Dyrøy på dykkerbåten ”Lykkeliv”.

  • I januar 2009 døde en 31 år gammel polsk statsborger i det samme området mens han jobbet på den samme båten, men nå under navnet ”Atlantic Strømøyvåg”.

  • Lørdag 29. november døde en dykker under arbeid ved Smøla. Mannen tilhørte båten ”Atlantic Strømøyvåg”

Båten eies av Harald Teigås (51 prosent) og Atlantic Discovery AS (49 prosent), gjennom firmaet Atlantic Strømøyvåg AS. Seashell AS på Dyrøya eier igjen 42,5 prosent av aksjene i Atlantic Discovery AS. Atlantic Discovery AS er rederi for og hovedaksjonær i fire båter som driver med kamskjelldykking. Båtene levere kamskjellfangsten til Seashell.

Arbeidstilsynet avdekket flere brudd på gjeldende regelverk i forbindelse med de to først nevnte ulykkene, men kunne ikke sette dem i direkte sammenheng med ulykkene. Lørdag var den samme båten altså igjen involvert i en dødsulykke. Da var det en bulgarsk kamskjelldykker i 50-årene som omkom, da et arbeidslag på fire dykkere jobbet ”Atlantic Strømøyvåg” ved Hallarøya på Smøla.

- Vil være et tema i etterforskingen

Harald Teigås ber oss ta kontakt med Morten Welde, styreleder i Atlantic Discovery, for spørsmål om ulykken.

- Hva tenker du om at de tre dødsfallene har skjedd på den samme båten?

- Jeg skjønner godt at du stiller det spørsmålet. Det vil også være et tema i den rutinemessige etterforskningen til politiet og arbeidstilsynet i tiden fremover. Da vil de forhåpentligvis avdekke om det er noen likheter mellom ulykkene. Men det kan være mange årsaker til at noen omkommer under arbeidsdykking, og jeg vil ikke spekulere i om det er noen eventuelle like årsaker til ulykkene. Jeg har full tillit til at det blir gjort en grundig etterforskning, og vi vil selvsagt samarbeide så godt vi kan, sier Welde.

Fikk problemer under vann

Hovedredningssentralen fikk en Mayday-melding fra "Atlantic Strømøyvåg" i 13-tiden lørdag. Dykkeren hadde da fått problemer under vann, og en dykkerkollega hentet mannen opp til båten, der han ble gitt livreddende førstehjelp. Det ble gjort gjenopplivningsforsøk mens ambulansebåten kjørte til land, og i helikopteret helt til St.Olavs hospital i Trondheim, der han ble erklært død lørdag ettermiddag.

Morten Welde berømmer redningsarbeidet.

- Ambulansebåt og redningskøyte var på stedet veldig raskt. Sea-kingen kom også veldig raskt. Hjerte- og lungeredningen fortsatte helt til St.Olavs. Det vil jeg benytte anledningen til å gi ros for. Men etter en tid ble han dessverre erklært død, forteller Welde.

- Tungt for alle

- Hvordan har miljøet rundt den omkomne mannen det nå?

- Vi er et lite miljø, med 14 ansatte dykkere. Mens det tidligere var mer midlertidig jobbing, er alle nå etablert på Frøya, de fleste med familie og hus. Flertallet er fra andre land, og har kanskje ikke så stort nettverk rundt seg. Mannen var ikke bare en arbeidskollega, men også en kamerat i tillegg. Så det er klart at det er tungt for alle. Derfor har vi jobbet for å ta vare på alle sammen etter ulykken. Lørdag kveld hadde vi en samling for mannskapet på båten, og søndag hadde vi en samling for alle dykkerne. I tillegg har vi engasjert kommunens kriseteam, slik at de ansatte og pårørende kan få tilbud ved behov, sier Welde.

Leter etter dykkerutstyret

Politiet har startet etterforskningen for å finne ut hvorfor kamskjelldykkeren døde. De vil nå undersøke om dødsulykken skyldtes teknisk svikt eller andre forhold.

Den omkomne vil bli obdusert.

- Politijuristen har begjært obduksjon for å kunne fastslå dødsårsaken, forteller Asbjørn Holand, politiførstebetjent ved Smøla lensmannskontor.

Videre er Arbeidstilsynet koblet inn, etter som kamskjelldykkeren var på jobb da ulykken skjedde.

- Lensmannen har vært i møte med Arbeidstilsynet i Aure, som vil vurdere ulykken i forhold til HMS og lover og forskrifter, forteller Holand.

Holand ønsker ikke å kommentere detaljer rundt dykkerulykken.

- På grunn av etterforskningen kan vi ikke gå ut med detaljer om selve hendelsen.