Frøyas kommuneregnskap for 2016 er klart for politisk behandling.

En egen note viser ytelsene til ledende personer. Den viser at ordførerens godtgjørelse i 2016 kom på 913.873 kroner. Lønn til rådmannen var på 974.080 kroner.