Det er kanskje ikke alle som er enige i at det blir et problem når katter formerer seg fritt, men Sunniva Fosse i Myas omplassering, ser virkelig problemet.

- Dette var veldig ubetenksomt og unødvendig, sier Sunniva Fosse, etter å ha fanget inn det meste av de eierløse kattene.

Formerer seg raskt

Det var i sommer noen valgte å sette ut noen halvville katter et sted i øyrekka. Kattene ble plassert der for å fange mus og rotter, og folk på stedet lovte å gi kattene mat. Men når to, eller flere, fruktbare katter finner hverandre, blir det fort flere. Og i høst ble en bitte liten kattunge funnet i fjæra på stedet, hvor den tiltrakk seg oppmerksomhet ved gjennomtrengende mjauing. Etter lang tids leting ble den funnet mellom noen steiner, og tatt med av en som ikke hadde hjerte til å forlate den. Kattungen var ikke frisk, og finneren mente floa kunne tatt den om han hadde gitt opp letingen.

Fanget inn ni katter

Så kom det kattevenner for øret, at det var flere eierløse kattunger på stedet, og Myas omplassering kom også inn i bildet.

- Kattene hadde raskt blitt enda flere om vi ikke hadde grepet inn, sier Sunniva Fosse fra Trondheim.

For noen uker siden tilbragte Sunniva og en lokal kattevenn flere dager på stedet, hvor de etter hvert klarte å fange inn to hunkatter og sju kattunger. Kattene er nå kastrert, og søker etter permanente hjem.

- Det er ei utfordring å finne nye hjem til alle kattene, og vi har også stort behov for fosterhjem, sier hun.

Blir fort et problem

Sunniva Fosse synes det er trist at det fremdeles, til tross for at folk er opplyste om viktigheten av kastrering, skapes nye kattekolonier, som mer eller mindre er overlatt til seg selv. For om det finnes dyrevenner som gir kattene mat, vil det likevel snart bli et problem. Både for lokalsamfunnet, og ikke minst for kattene.

- Man må ikke glemme at kattene ikke er tilpasset vårt klima. Uten et hjem med både mat og varme, vil mange lide seg gjennom vinteren. Frostskader er ikke uvanlig, sier Sunniva Fosse.

Hun kan fortelle om et tilfelle fra Frøya ganske nylig. En livløs, stiv og kald katt ble funnet på Dyrøya ei natt like etter midnatt. Han som fant den tok den med hjem, da han oppdaget at det likevel var liv i den.

Mange runder på Frøya

- På det varme badegolvet kviknet den til, men ingen eier meldte seg da finneren la ut bilde av den. Og dessverre så den sitt snitt til å stikke ut ei åpen dør, da den kom litt mer til hektene. Ingen vet hvordan det har gått med den, og det er ikke sikkert det endte så bra, sier Sunniva.

Myas omplassering er en av flere frivillige organisasjoner i trøndelag som tar seg av hjemløse katter, og siden Myas ble opprettet for bare noen få år siden, har Sunniva hatt mange runder på Frøya for å fange inn eierløse katter, eller fått bragt inn kattene av andre dyrevenner.

Det har også vist seg at innfangede katter som folk har trodd var drektige, hadde store mager fordi de var fulle av innvollsorm.

Tusenvis på få år

De fleste vet at katter kan formere seg fort, men hvor fort det kan gå, er de færreste klar over. På internett finnes oversikt over hvor raskt det kan gå for et kattepar å skape en stor koloni. Mattilsynet har en ganske forsiktig formening: To voksne katter kan bli til seksti allerede det andre året. Andre organisasjoner mener tallet kan være så høyt som nesten hundre. Alt etter kullstørrelse, og hvor mange hunn- og hannkatter det blir i hvert kull. To kull årlig på en voksen hunnkatt er ikke uvanlig, og noen kan ha så mange som tre kull. Kattungene kan formere seg lenge før de anses som voksne.

På bare fire år kan to katter bli opptil 4800 katter, om de har god tilgang på mat, og da er det tvilsomt at snille mennesker som i utgangspunket var villige til å fôre to-tre katter, er like fornøyde med kattebestanden i nabolaget.

- Kastrering burde vært påbudt

Det anslås at det i dag er over 700.000 hjemløse katter i Norge. En del av dem finner vi her på Frøya og Hitra. Sunniva Fosse vil oppfordre alle som har katt til å kastrere den, så det ikke trenger å bli flere uønskede katter i regionen var.

- Det burde også blitt lovpålagt med id-merking av katter, slik at katter som fanges inn, og som tidligere har hatt et hjem, kan komme tilbake til eieren. Også skulle det vært påbudt med kastrering. Det er mange katter som ikke blir tatt vare på, så det er unødvendig å produsere flere. Vi trenger gode, permanente hjem til de kattene som allerede finnes, og som ikke har noen eiere. Likedan har vi et stort behov for fosterhjem, inntil vi finner det rette, varige hjemmet, sier Sunniva Fosse i Myas omplassering.