Torsk med troverdighets-problemer får sosiale medier til å koke