I helga var det nok et stort førerkortbeslag på Hitra, ikke lenge etter at 21 personer ble fratatt retten til å kjøre bil etter en fartskontroll for tre uker siden.

- Jeg ser diskusjonen går høyt på nettet om hvor de som mistet førerkortene kommer fra. Det jeg kan si er at vi er like gode på Hitra og Frøya, og at den ene øya ikke skiller seg vesentlig ut fra den andre, sier Sollie.

I følge oversikten fra politiet mistet fire personer fra Frøya, og to fra Hitra førerkortet i helgas kontroll i Barmfjorden.

I kontrollene den 12 og 13. oktober, der 21 personer mistet førerkortet, var fordelingen åtte frøyværinger, åtte hitterværinger og resten var utenbygds fra.

12 førerkortbeslag som ble gjort tidligere i sommer viser også en jevn fordeling mellom øyene.

Arild Sollie har også lagt merke til diskusjonen om at det burde vært høyere hastighet i enkelte 60-soner.

- Folk kan ikke kjøre i den hastigheten de selv mener er riktig. Sist helg var hastighetene mellom 87 km/t og 115 km/t i 60-sonen. Med feilmarginer blir da den høyeste hastigheten fort opp mot 125 km/t på speedometeret. Da kan man ikke lenger unnskylde seg med at det burde vært 80-sone. Når det er en hastighet å forholde seg til så må folk bare akseptere den, og holde seg til fartsgrensen, mener Sollie.