I de fleste grendene på Frøya hvor det er veilys, er det private veilyslag som eier og driver lysene. For de tettest trafikkerte grendene kan veilagene fra og med 2016 slippe dette ansvaret.

- Fylket vil overta veilysanleggene langs de veiene som har en årsdøgnstrafikk på over 1500. Det gjelder veien fra rundkjøringa på Hammmarvika og til Hellesvikan. Men de åpner også for å ta over veilysene der det foreligger særlige trafikksikkerhetsmessige hensyn. Derfor han jeg spilt inn at også strekningen fra rundkjøringa på Hammarvika til Flatval bør tas over, sier teknisk sjef Andreas Kvingedal i Frøya kommune.

Men fylket tar ikke over veilysanleggene uten videre. De må i forkant være oppgradert etter vegvesenets håndbok.

- På Sistranda har veilyslaget allerede gjort en del oppgraderinger. Men ellers så betyr dette store omkostninger for de enkelte lagene. Derfor foreslår jeg at kommunen bør gå inn og være med på finansieringen. Dette bør vi ha en prosess på fram til økonomiplanen skal vedtas til høsten. Da kan det være at vi har det klart slik at fylkeskommunen kan ta over fra 2016, sier Andreas Kvingedal.