Det kunne gått ille for de som gjorde hærverk på strømskapet hos Hestvika lysverk ved å rive ut strømkomponenter. El-installatør Torbjørn Ulvnes ved Elektro Team sier det er en grunn til at skapet er låst.

- Det kan få store følger hvis man er skikkelig uheldig. Det er nok at man er bløt på føttene når man er i kontakt med ledningene, så kan strømmen gå gjennom kroppen og ned i bakken. De som tok ut ledningene kan ha utsatt seg selv for fare, og det kan ha vært farlig for unger i nærheten, sier Ulvnes, som har fått i oppdrag å montere et nytt rustfritt stålskap, som erstatning for det gamle skapet med plastdør.