Fylkesrådmannen anbefaler at det bygges nye lokaler for Frøya videregående skole. Når fylkesutvalget får saken på bordet i sitt møte 11. september, vil de få høre at fylkesrådmannen etter å ha gjennomgått de siste ukenes diskusjoner om ekstra kostnader og ekstra bevilgninger, vil anbefale byggestart.

Den videregående skolen skal som kjent samlokaliseres med det nye kulturhuset, og ifølge framdriftsplanen skal elevene kunne ta i bruk nyskolen fra skolestart om to år.

Prislappen på kultur- og kompetansesenteret er nå totalt 155.007.000 kroner, som finansieres mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Frøya kommune dekker 76,5 millioner kroner pluss den nylig vedtatte ekstrabevilgninga på 26,4 millioner kroner.

Fylkesrådmannen anbefaler at Sør-Trøndelag fylkeskommunes tar sin andel av totalen, som er er 47,7 millioner kroner pluss 4,2 millioner kroner i økt bevilgning (såkalt momskompensasjon).

- Samarbeidsavtalen mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune utgjør fordelingen av areal mellom partene 40/60. I prosjektet utgjør areal for kulturhus en forholdsvis stor andel. Dette er betydelig med kostbare arealer enn klasserom og verkstedarealer i videregående skole. Frøya kommune har på eget initiativ vedtatt å øke sitt økonomiske bidrag i prosjektet med 26,4 millioner kroner. Med et fortsatt krav til nullprosjekt, innebærer dette at fylkeskommunen ikke kan øke sitt økonomiske bidrag i prosjektet utover hva økt momskompensasjon tilsvarer, skriver fylkesadministrasjonen i sin vurdering.