I siste møte avviste Hitra formannskap med knapt flertall ensøknad fra Lars Arne Børø om økonomisk støtte til landbruksutdanning. Flertalletmente det ikke var riktig av kommunen å gå inn med penger til en utdanning somligger innenfor det treårige videregående løpet. De mente også dette kunneskape presedens.

Mindretallet, med ordfører Ole Haugen (Ap) og varaordfører PerErvik (PP), ønsket å innvilge en del av søknadsbeløpet som et signal på atkommunen ser det som viktig at yngre folk velger denne retningen, og bidrar tilat jordbruket ikke legges ned på Hitra.

- Om noen år sitter vi der og snakker om nedgroinga og spør oss omvi ikke burde gjort noe for å hindre at landbruket ble lagt ned, sa Haugen.

Diskusjonen rundt søknaden førte til en diskusjonom situasjonen for landbruket, og spesielt melkeproduksjonen i kommunen.Rådmannen kunne fortelle at han sammen med landbruksavdelingen planla en runderundt til alle 17 gjenværende melkeprodusenter.

- Vi er sterk bekymret for at det selgeskvoter. Det er nå bare 17 melkekvoter igjen på Hitra, og rådmannen har tenkt åbesøke alle disse brukene. Vi må få bøndene i tale og finne ut av om det kangjøres noe med situasjonen, sa rådmann Roger Antonsen.