På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt i Frøya kommune for 2013, har nå kommunen lagt ut en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn .

Lista viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av navn, matrikkelnummer, eiendoms-skattetakstene, skattesatse, og utregnede eiendomsskattebeløp.

I alt 33 selskaper og foretak må betale tilsammen 4,3 millioner i eiendomsskatt.  Det største beløpet - 1,6 mill. kroner -  må Nordskag Næringspark AS ut med.

SE HELE LISTA HER