– Finner du små svarte jordmaur inne nå, betyr det ikke nødvendigvis at du har et maurproblem i boligen, sier fagsjef og skadedyrekspert Johan Mattsson hos inneklimaspesialisten Mycoteam i en pressemelding fra Newswire.

Maur har ofte overfladiske reir inntil grunnmuren. Siden det er lite mat å oppdrive utendørs på denne tiden, trekker de inn etter å ha vært i dvale på vinteren.

– Etter hvert som det blir varmere utendørs og tilgangen på næring øker, avtar trafikken inne. Siden trekker de ikke inn i det hele tatt, beroliger Mattsson.

Er du for rask med å legge ut maurmiddel, kan du risikere å jage maur rundt i huset. Da vil du ikke oppdage om du har et mer alvorlig maurproblem og om reiret er i fuktskadet treverk eller isolasjonsmateriale.

Liker isolasjon

De siste årene har det vært en kraftig økning i bygningsskader som skyldes maur som har flyttet innendørs. Ifølge ekspertene har problemet blitt mer omfattende fordi maur finner bolig i myke isolasjonsmaterialer, såkalt ekspandert polystyren.

– Her kan mauren bo tørt og varmt. De gnager i stykker isolasjonsmaterialet for å etablere reir der, og i noen tilfelle ødelegger de deler av konstruksjonen.

Dermed blir det bygningsskader, og skadedyrfirmaer bruker store mengder insektgift for å bli kvitt mauren.

– Har man sett maur inne på vinteren, kan det ha etablert seg et maurreir innendørs. Utsatte steder er ofte bad og rundt varmekabler i sokkeletasje. Dette bør sjekkes opp mot eventuell lekkasje eller fuktskade, sier Johan Mattsson.

Folkehelseinstituttet har gjort en undersøkelse av de mest vanlige isolasjonsmaterialene som brukes i Norge. Foamglas var det eneste materialet maur ikke kunne gjøre noen skade på.

Kan unngås

Foamglas er harde isolasjonsplater som i hovedsak er laget av gjenvunnet glass. Platene er miljøvennlige, har lang levetid og beskytter mot inntrengning av både fukt og skadedyr.

– I Norge er det store problemer med maur og fukt i sokkeletasjer. Vi ser en økende interesse for å bygge på en slik måte at man stenger ute begge disse risikofaktorene, sier salgssjef Erik Aasbøe i Foamglas.

I dag er det mulig å bygge hele hus med blokker av slikt celleglass som isolasjonsmateriale.

– Dersom man bygger annerledes og benytter et motstandsdyktig materiale som Foamglas, reduseres faren for et maurproblem dramatisk, sier Johan Mattsson i Mycoteam i pressemeldingen fra Newswire.