Administrasjonen i Frøya foreslår at alle de folkevalgtes godtgjørelser skal knyttes opp mot Stortingsrepresentanters godtgjørelse. Formannskapet tok i dag stilling til forslaget, og går enstemmig inn for dette. Det innebærer blant annet at ordførerlønna fastsettes til 100 prosent av stortingsrepresentants lønn. For ordfører Berit Flåmo innebærer det en lønnsøkning på mer enn 90.000 kroner, fra 745.893 til 836.579 kroner.

I følge en oversikt over ordførergodtgjørelser i Sør-Trøndelag som er lagt ved saken, betyr det at kun trondheimsordføreren vil tjene mer enn Berit Flåmo. Men oversikten er ikke helt oppdatert, da det skal være hele ti kommuner som har knyttet seg opp til stortingssatsene.

Forslaget som legges fram, vil regulere alle folkevalgte og politiske lederverv etter samme mal. F.eks vil varaordfører få godtgjørelse tilsvarende 20 prosent av stortingsrepresentants godtgjørelse, mens leder i brukerutvalg og eldreråd vil få godtgjørelse lik 0.9 prosent.

Det er kommunestyret som skal gjøre endelig vedtak om de folkevalgtes godtgjørelser.