Arne Lien har hytte på vesthitra. Han kom til hytta på torsdag og som vanlig er han på sin runde med hunden langs en hyttevei.

- Hunden ble så ivrig da vi passerte noen sitkagraner som står nære på veien, forteller Lien. Ved nærmere ettersyn ble det funnet et lite rådyr under sitkagranen.

Dyret var skadet i bekkenet på høyre side, mest sannsynlig påkjørt. Verken politi eller viltnemnda har fått noe varsel om påkjørsel i dette området.

Fallviltansvarlig Knut Tore Børø sier at det må meldes om alle påkjørsler, dyr skal ikke lide unødig.

- Det er også viktig at bileiere skaffer seg ”Viltbånd” til merking på skadested. Ha ett liggende i bilen, oppfordrer Børø. Viltbåndet skal fortelle ettersøks-folkene hvor påkjørselen fant sted, slik at det skal bli lettere å begynne å følge sporet til det påkjørte dyret.

Viltbånd er gratis og kan fås hos Hitra Kommune, butikker, bensinstasjoner og hos politiet.

Dyret var skadet i bekkenet på høyre side, mest sannsynlig påkjørt.
Viltbånd er gratis og kan fås hos Hitra Kommune, butikker, bensinstasjoner og hos politiet.