Det er Lars Vavik som er ny professor innen IKT i læring på HSH. Den sakkyndige komitéen skriver at Lars Vavik har solid bakgrunn i fagfeltet og er velkvalifisert som professor.

Komitéen trekker fram at Vavik gjennom sitt vitenskaplige arbeid og flere forskingsprosjekt gjennom mange år oppfyller nasjonale og internasjonale standarder. Han får ros for å ha vært svært delaktig i å bygge opp masterstudiet IKT i læring på HSH, hvor han har rettledet mange masterstudenter.

Det blir også understreket at Vavik er initiativrik og har bidratt med ny og viktig kunnskap innen fagfeltet.

Lars Vavi, som er HSH sin 11. professor, er født på Frøya.. Han har lærerutdanning fra Notodden, hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim, og doktorgrad i informasjonsteknologi fra Universitet i Bergen med delstudier ved Stanford University i California.

Vavik har arbeidet ved HSH i 34 år.