Det er berammet tvistesak i Fosen tingrett torsdag, mellom partene Ove Asbjørn Rygg og Fredrik Strøm. Saken gjelder tvist om jaktrettigheter og erstatning.

Ove Asbjørn Rygg fra Trondheim har leid jakta på Strøms eiendom i en årrekke. Det ble i 2001 tinglyst en ti-års leieavtale om leie av jaktretten på rundt 20 hjort, på den drøyt 11-tusen mål store eiendommen som går fra Straum og innover i marka øst for Eldsfjellet. Denne ble i følge Rygg fornyet og tinglyst i 2011.

- Saken handler kort om at Fredrik Strøm har sagt opp en tinglyst leieavtale som vi har frem til 2021. Nå sitter jeg her i Trondheim og tvinner tommeltotter, fordi jeg egentlig skulle vært på jakt, sier Rygg til lokalavisa.

Grunneier Fredrik Strøm ønsker ikke å kommentere saken.