Flere har forhørt seg om å få bo permanent på hytta i Øyregionen