Ved vegstasjonen har Hamos satt ut en hyttecontainer hvor hytteturistene kan levere restavfall - samt en container for levering av glass og metall. Problemet er at mange også kaster fra seg mye annet avfall her i stedet for å levere det ved miljøstasjonen i Aurdalen, omlag ei mil lenger unna.

– Dette er frekt. Folk bare kaster fra seg avfallet. I dag fant jeg mange malingsspann, bilbatterier, tepper, vinduer, mikrobølgeovn, fjensynsapparat og en  jordfreser. Ja, det er det utroligste folk finner på å kaste fra seg, sier en oppgitt mann som synes det er trist å se søppeldungen hver gang han passerer vegstasjonen.

Når det ryddes, går det det ikke mange dagene før nytt avfall er på plass. – Skal vi komme noen vei med problemet, må det hard lut til. Jeg vil heretter anmelde alle som jeg ser kaster søppel ulovlig her. Dermed kan renovasjonsselskapet sende regninga til synderne for rydding og bortkjøring av søppelet. Det kan bli en dyr fornøyelse, mener mannen som peker på at det er gratis å levere avfall ved miljøstasjonen i Aurdalen.

- Vi kan ikke bare godta at noen forsøpler Hitra ved å sette fra seg avfallet der det passer. Nå må noe gjøres, mener mannen som håper alle heretter bringer sitt avfall dit det skal - og ikke ut i naturen!