- Vi snakker ikke lenger om det skjer en ny ulykke. Vi snakker om når