Kommunestyret vedtok i fjor å kutte til sammen 150.000 kroner i bruken av Meierisalen i Kystmuseet for 2017 og 2018, etter at kommuneøkonomien forverret seg.

Nå har kommunen reforhandlet avtalen. Kino og kulturskole kommer til å gå som før. Men  lokale lag og foreninger som før kunne bruke Meierisalen gratis, må nå betale leie for bruken.

Avtalen er nå at kommunen betaler 215.000 kroner for 1.200 timers bruk for kino,  kulturskolen og øvrig bruk av kommunen.