Nordmøre Energiverk AS(NEAS) har vedtatt å utrede mulighetene for salg av hele eller deler av sin aksjepost i TrønderEnergi, og har sendt varsel om dette til Hitra kommune.

Hitra kommune ha da mulighet til enten å samordne salg av sine egen aksjepost på 2,3 prosent, sammen med NEAS, eller benytte seg av forkjøpsretten til å kjøpe NEAS aksjepost.

Hitra formannskap ønsket ikke å gjøre noen av delene da saken ble behandlet i siste møte, noe som er i henhold til kommunens eierstrategi.