I 2014 innførte Hitra kommune, som et prosjekt, skuddpremie på predatorene mink, kråke og ravn. Bakgrunnen var at kommunen ønsket å stimulere til jakt på arter som på grunn av menneskelig aktivitet har fått et kunstig høyt nivå.

- Det er kjent at mink, kråke og ravn gjør mye ugagn i naturen, sier leder i Hitra utmarksråd, Torfinn Stub.

Veterinær Martin Pearson er koordinator for fangst av kråke og ravn på Hitra. Han har også innhentet tall fra Frøya. Under den åpne viltkvelden på Hitra rådhus i juli i år kunne Pearson fortelle at 4.989 kråker og 1.054 er blitt avlivet på begge øyene.

- Det ser ut til å ha hatt effekt, vi får nå inn rapporter på at storfugl og rype er på vei tilbake, forteller Stub.

Også sauebønder opplever problemer med kråkefugler under lamminga. Kråka sitter på sauene og venter på at den skal føde, for så å hakke øynene ut på lammene.

Hitra utmarksråd mener felling av mink, kråke og ravn har hatt effekt, og ønsker derfor at predatorprosjektet videreføres slik at bestanden ikke tar seg opp igjen.

- Vi vil melde ønsket inn til Hitra kommune, og har tro på at dette blir vedtatt, sier Torfinn Stub til lokalavisen.