Bilister langs Fv. 713 mellom Straum og Kvenvær har i årevis kjørt "sikksakk" rundt eller "hoppet" over de kraftige setningsskadene på veien ved Tømmervika. Store hevelser i veibanen har gjort at biler i retning Kvenvær har lagt seg ut i venstre kjørebane like før en uoversiktlig sving. Og i motsatt retning har "puklene" gjerne kommet brått på.

- Bilene som passerer senker i liten grad farten, og velger å legge seg over i venstre kjørebane for å redusere ubehaget med å kjøre inn i disse dumpene i veien, blir det fortalt lokalavisa.

Nå skal det endelig være slutt på de velkjente "puklene". Et entreprenørselskap har de siste dagene begynt arbeidet med å fjerne dem.

"Puklene" har vært et faremoment i mange år. Nå er de på vei bort. Foto: Leserfoto