Johan G. Foss hadde nylig en ganske underholdende kronikk i Hitra-Frøya der han med en god porsjon humor peker på taktikkeri i Hitra- og Frøya-politikken ifm. kommunereformen. Han har nok flere gode treff på spikerhodet i denne kronikken, men bak humoren ligger et ganske alvorlig problem for det videre arbeidet med reformen – En grunnleggende mangel på tillit mellom politikerne i øyregionen!

Jeg har observert flere av politikerne i regionen som rister smilende på hodet over den havarerte sammenslåingsprosessen mellom Ørland og Bjugn i fjor, men er vi så mye bedre her i regionen? Langt i fra, mener jeg! Ørland og Bjugn klarte da i det minste å snakke sammen i denne prosessen, det har vi i realiteten ikke gjort på flere valgperioder her i regionen! Da har selvsagt også jeg fått med meg ordførernes forsikringer om at, «Joda, vi snakker sammen vi», og selvsagt gjør de det. De er jo fornuftige, hyggelige og omgjengelige personer begge to! Problemet er bare det at dialogen så langt ikke har sett ut til å ha noe slags formål, og da kommer vi liksom ikke lengre! Dette er dog ikke ment som noen eksklusiv kritikk av akkurat de to, for her har nok alle vi politikerne et ansvar.

Det kan kanskje på mange måter være forståelig at tilliten ikke er den beste. Frøya-politikerne har nå gjennom ett par tiår påpekt hvor ødeleggende saken om Dolmsundbrua har vært for tilliten mellom Hitra og Frøya (og der må vel jeg også ta min del av «skylden»). Jeg vil anta at det også er flere saker fra Hitra som har irritert Frøya-politikerne, og kan hende får vi nå høre om akkurat det i etterkant av denne kronikken? Som Hitrapolitiker (og ut i fra vår logikk) kan jeg i den andre retningen peke på et par-tre eksempelsaker der Frøya-politikerne utvilsomt har irritert Hitra-politikerne:

• Frøyas nei til den såkalte Hemnskjel-avtalen, der Hitra og Frøya hadde lagt store ressurser i å planlegge et utstrakt kommunesamarbeid, var et mye hardere slag for Hitra enn det jeg erfarer at Frøya-politikerne forstår. Dette, sammen med flere fiendtlige sammenslåingsutspill fra Frøya i årene etter, forteller også Hitrapolitikerne (rett eller galt spiller ingen rolle – dette handler om følelser) at Frøya egentlig ikke vil slå seg sammen med noen som helst. Derfor «forstår» Hitra at det er bortkastet tid å snakke med Frøya i denne saken, og at Frøya bare prøver å distrahere oss bort fra å snakke med andre kommuner! Hadde Frøya virkelig ment den siste tidens invitter til Hitra hadde de stått og hamret på døra til Hitra for lenge siden. Får det er Frøya som har utspillet nå! Slik «forstår» vi på Hitra dette!

• Saken om fordeling av konsesjonsvederlag for nye oppdrettskonsesjoner i fjor anser Hitra-politikerne (rett eller galt spiller ingen rolle) som et gedigent tillitsbrudd. Etter en lengre prosess, der det så ut som alle kystkommunene var enige om en langsiktig avtale på dette, valgte de kommunene som var aktuelle for vederlag i denne tildelingsrunden (deriblant Frøya) å forkaste avtalen «i siste sekund».

• Siste utspill om bygging av nytt kommunehus/signalbygg i fjæra på Sistranda hjelper heller ikke på saken. Etter at det fra regjeringshold sterkt har blitt advart mot nye investeringer som kan komplisere prosessene ifm. kommunereformen (her er vel faktisk nye kommunehus nevnt som et eksempel?) kommer altså nå dette utspillet. Ja, det er selvsagt et relativt uskyldig utspill fra en engasjert person som står utenfor det formelle politiske miljøet på Frøya, men alle i Hitra kommunestyre «vet og forstår» (rett eller galt spiller ingen rolle) at dette er en del av et regissert spill fra det politiske miljøet og næringsinteresser på Frøya.

Vi er nå altså kommet opp i en situasjon der vi, som et resultat av liten eller ingen dialog, går rundt og «mener, tror, vet og forstår» om hverandres mål og motiver i forskjellige saker. Slik blir det ofte når dialogen er på et minimum, og resultatet er like ofte mistillit.

Det er et solid flertall for en kommunereform i stortinget, så den kommer! Det er for meg ganske åpenbart at Hitra og Frøya bør utgjøre (minst) en del av en ny sammenslått kystkommune. Med den avstands- og ultimatum-retorikken vi bedriver nå kan det faktisk være en reell mulighet for at vi ikke blir det!

Skal vi lykkes med kommunereformen må det nå bygges tillit, og det fort. Tillit kan kun bygges gjennom dialog! Her bør det, sammen med en dyktig prosessleder, gis anledning til at en kan få «luftet ut», men det må også tåles å bli «luftet for». Det tror jeg er viktig for å bli ferdig med gamle konflikter slik at man kan begynne å bli konstruktiv igjen. Så kan vi begynne det møysommelige arbeidet med å bygge tillit gjennom åpenhet med hverandre. Vi bør snarest få på plass et møtetidspunkt eksklusivt for Hitra og Frøya, og kanskje er det heller ikke dumt om politikerne møtes til et litt mer uformelt og sosialt treff slik at vi kan bli bedre kjent med hverandre. Man får ofte noen positive aha-opplevelser i slike sammenhenger, og som legger grunnlag for en mye mer tillitsfull dialog i fortsettelsen.

Jeg prøver personlig ofte å si følgende til meg selv i mange saker; «Før du evner å forstå «motpartens» argumentasjon og standpunkt, evner du heller ikke godt nok å argumentere for ditt eget standpunkt!» Kanskje kan det være i denne ånden vi nå kan gå inn i en ny og positiv dialog her i øyregionen?

Dag Willmann