Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kulturminister Anniken Huitfeldt er pådrivere for at flere skal få et tilbud om kulturskole og at kvaliteten i kulturskolen skal videreutvikles. Denne uka ble 40 millioner kroner delt ut til prosjekt innen kultur for barn.

Kulturskoler, kommuner og kulturaktører har søkt om penger til lokale prosjekter og til sammen kom det inn over 400 søknader fra hele landet. Midlene skal benyttes til modellforsøk der kommuner, organisasjoner og institusjoner går sammen for å legge til rette for et mangfoldig kulturskoletilbud og til utvikling av ulike prosjekter.

- De fleste søknadene handler om samarbeidet mellom kulturskoler og SFO. Det vil bidra til en mer variert og spennende skolefritid”, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Utdanningsdirektoratet har også valgt ut noen prosjekter som man mener vil kunne ha nasjonal overføringsverdi.

Hitra kulturskole søkte om 1 million, og fikk innvilga 600.000 kroner.

Her kan du se lista over hvilke skoler og tiltak som er innvilga penger.

LES HER