Krevde øyeblikkelig utflytting fra fem utleieleiligheter