-Noen av de 14 turbinene har stått stille enkelte dager