Her er ferske tall for befolkningsutviklinga på Hitra og Frøya

foto