Hva vet vi om norsk natur? Hva mister vi når naturen forsvinner? Hvem tar de avgjørende beslutningene? Dette, og flere sentrale spørsmål for norsk naturforvaltning vil bli belyst og debattert under Arendalsuka i dag (tirsdag) fra kl. 13. Debatten strømmes direkte og vises her på lokalavisa Hitra-Frøyaogså.

Frøya-ordfører Kristin Furunes Strømskag (H) deltar i debatten, sammen med andre fagpersoner, politikere og samfunnsaktører. Det er NTNU som står bak debatten.

– I dag opplever vi på ny at naturen er i ferd med å stilne, og forsvinner foran øynene våre. Storskala naturinngrep, ofte gjort med de beste intensjoner for samfunnsutviklingen, fører til en nedbygging og ødelegging av norsk natur av en fart og et omfang som vi aldri før har sett. Vi liker å tro at Norge er rikt på intakt og urørt natur, men sannheten er dessverre dyster lesning, skriver NTNU i forkant av debatten, som holdes ombord i MS Lofoten til kais i Arendal.