Flere i grøfta. Har oppdrag på Fillan, Dyrøya og Nordskaget

foto