I hele høst er det drevet barnehage for tre barn på Sørburøya. Det er tre foreldrepar som har gått sammen, og Ellenore Aga driver tilbudet. Barnehagen bruker skolens fasiliteter, og målet er å få barnehagen godkjent som en permanent privat barnehage.

- Ja, dette er historiens første barnehage på Sørburøya. Vi har levert søknad om å få den godkjent, slik at vi kommer inn under støtteordningene for private barnehager, forteller Line Brendberg, som er en av foreldrene som nå har barnehageplass til sitt yngste barn.

Hun er også rektor ved skolen, som i dag har åtte elever totalt. Hun ser fordeler ved at barnehagen er samlokalisert med skolen.

- De bruker både skolebygget og utearealene. Det er positivt, ikke bare for barnehagebarna, men også for de som går i barneskolen, sier Line Brendberg.