Stormen har truffet land. Og den er ventet i to omganger