Her planlegges det fem nye boliger og et lekeområde