Mottar mange flyktninger: - Alt i alt er det en krevende situasjon