Frøya og Hitra høyt på lista over netthandel

foto