- Kjører en motorsykkel nedi her, så vil det skje en dødsulykke

foto